Nacházite se zde:

Ústavní právo

Při hájení vašich práv
neznáme hranice

A když je to potřeba, jdeme s vaším problémem až k Ústavnímu soudu.

Náš advokát JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. se zaměřuje i na obhajobu základních práv a svobod, podání ústavní stížnosti či jiná řízení před Ústavním soudem ČR.

Zastoupí vás také před správními orgány, včetně navazujících žalob ve správním soudnictví.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*