Nacházite se zde:

Ceník

Za hodinu práce (jeden právní úkon) si obvykle účtujeme 1500 Kč. Tuto odměnu však snižujeme, pokud je konzultace kratší půl hodiny či za určitých specifických okolností.

Stejně tak, pokud jde o jednodušší záležitosti, drobné rady apod., odměnu vždy přiměřeně snižujeme, např. na polovinu.

Zásadně si účtujeme jenom skutečně odvedenou práci na případu – přípravu, studium podkladů, konzultace, telefonní hovory a další související "ztracený" čas Vám nepočítáme.

Na odměně se dohodneme předem, při první konzultaci.

Další možnost sjednání odměny je tzv. advokátní tarif (Vyhláška č. 177/1996 Sb.) či paušální odměna.

Vždy volíme variantu pro klienta nejvýhodnější.

Příklady typických odměn:

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*