Nacházite se zde:

Ceník

Za hodinu práce si obvykle účtujeme 1 500 Kč, v případě složitějších obchodních nebo cizojazyčných případů pak 2 000 Kč.

Zásadně si účtujeme jenom skutečně odvedenou práci na případu – naši přípravu, studium podkladů, konzultace, telefonní hovory a všechno další zařizování máte zdarma. Za poradu nad kupní smlouvou na nemovitosti tak zaplatíte třeba jenom 750 Kč – ale ve výsledku vám tato porada ušetří milionyNavíc u nás vždycky víte, za co platíte.

Na sazbě se dohodneme předem – a tato dohoda je pro nás svatá v průběhu celé spolupráce.

Jak to funguje v praxi? 2 příklady vydají za tisíc slov:

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Cejl 81
602 00 Brno
5. patro /výtah

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, platenkova@gmail.com

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*