Nacházite se zde:

Ceník

Za hodinu práce (jeden právní úkon) si obvykle účtujeme 1500 Kč, v případě složitějších obchodních nebo cizojazyčných případů pak 2000 Kč.

Pokud jde o jednodušší záležitosti, konzultace kolem půl hodiny či drobné rady, odměnu vždy přiměřeně snižujeme, např. na polovinu, popř. až na třetinu.

Zásadně si účtujeme jenom skutečně odvedenou práci na případu – přípravu, studium podkladů, konzultace, telefonní hovory a další související "ztracený" čas Vám nepočítáme.

Na odměně se dohodneme předem, při první konzultaci.

Další možnost sjednání odměny je tzv. advokátní tarif (Vyhláška č. 177/1996 Sb.) či paušální odměna.

Vždy volíme variantu pro klienta nejvýhodnější.

Příklady typických odměn:

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*