Nacházite se zde:

Trestni právo

Dokážeme vám, že v tomto státě
pořád existuje spravedlnost

A v průběhu celého trestního řízení za ni budeme ze všech sil bojovat.

Naše advokátka JUDr. Hana Plátěnková vás obhájí v trestním řízení (krádež, zpronevěra, podvod atp.) nebo zastoupí jako poškozeného při přiznání náhrady škody.

Pomůže vám i s menšími věcmi – sepíše podnět k prošetření, oznámení o spáchání trestného činu či přestupku, dohodu o narovnání, odpor proti trestnímu příkazu, odvolání proti rozsudku nebo dovolání k Nejvyššímu soudu.

Do každého případu dáváme 100 %, často pracujeme až dlouho do noci nebo o víkendech. Trestní řízení pro nás není pracovní rutinou, ale životním posláním.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*