Nacházite se zde:

Právo veřejných zakázek

Víme, jak má správně vypadat
zadání pro veřejnou zakázku

A proto vám jako zadavateli poradíme, jak ji vypsat. Anebo jako soutěžiteli zjistíme, zda neporušuje hospodářskou soutěž.

Náš advokát JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. se veřejnými zakázkami zabývá už roky – a zná tedy technické podmínky veřejné soutěže i postup zadávání veřejné zakázky.

Zastoupí vás při přezkoumání úkonů zadavatele nebo při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a postará se o správní delikty – včetně navazujících žalob.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*