Nacházite se zde:

Obchodní právo

Založení společnosti i nekalou soutěž nechte na nás.
Ať můžete naplno podnikat

Postaráme se o vaše podnikání od začátku do konce, ať jste živnostník, lokální firma či obří korporace.

Pomůžeme vám se založením jakékoliv společnosti (veřejné obchodní, komanditní či akciové společnosti, společnosti s ručením omezením, družstva, spolku i nadace) a se změnami v zakládajících dokumentech, přeměnou a také likvidací.

Veřejné rejstříky

Neváhejte se na nás obrátit s problematikou veřejného rejstříku, obchodního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků, sepisem závazkových smluv a problematikou nekalé soutěže.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek je typická oblast právních služeb. Případ nejdříve rozebereme, potom sepíšeme před-žalobní upomínku (pokus o smír) a následně podáme žalobu (obvykle návrh na vydání platebního rozkazu).

U soudu se za vaše práva budeme bít, a to i u soudu odvolacího. Výjimečně může následovat ještě řízení o dovolání či na obnovu řízení.

Zaurgujeme exekuční řízení

Pravomocným rozsudkem bohužel vymáhání nekončí. Dále je potřeba podat ještě návrh na exekuci a kontrolovat průběh exekučního řízení.

Budeme vás zastupovat od počátku až do úplného vyřízení věci, zkrátka dokud se nám nepodaří dosáhnout vašeho cíle. Anebo vám jen poskytneme jednorázovou poradu, záleží jen na vás.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*