Nacházite se zde:

Občanské právo

Pomůžeme s kupní smlouvou i se sousedskými spory.
Nenechte nic náhodě

Nevíte, jak řešit nesoulad vlastníka pozemku a stavby? Jde o cizí stavbu? Jak je to s předkupním právem? Na co mám nárok? Jaké mne čekají problémy, když podcením druhou stranu? Na všechny otázky vám rádi odpovíme.

Poradíme vám s vlastnickým právem, převodem nemovitostí, bytovým právem, nájmy, smlouvami, ale také se sousedskými vztahy, dědictvím či třeba ochranou spotřebitele.

Jaké jsou nejčastější typy smluv?

 • Kupní smlouva
 • Směnná smlouva
 • Darovací smlouva
 • Nájemní smlouva
 • Licenční smlouva
 • Půjčka či zápůjčka
 • Bankovní či nebankovní úvěr a jeho úskalí
 • Smlouva o úschově
 • Smlouva zprostředkovatelská
 • Smlouva zasílatelská
 • Smlouva o zájezdu
 • Smlouva o přepravě
 • Smlouva o účtu

 

Jaké nároky nejčastěji vymáháme?

Nejčastěji vymáháme práva z odpovědnosti na škodu, tedy náhrady majetkové a nemajetkové újmy:

 • škoda na zdraví
 • škoda z provozní činnosti
 • škoda z provozu dopravních prostředků
 • náhrada škody způsobená vadou výrobků
 • náhrada škody na vnesené či odložené věci apod.

Pomůžeme i s dědickým právem

Dědické právo je významnou součástí práva občanského. Pomůžeme vám se sepisem závětí a odkazů, zastoupíme vás v dědickém řízení, podáme žalobu na neplatnost závěti či vydědění, či žalobu na určení, kdo je dědicem. Také vám pomůžeme se správou pozůstalosti či vyplácením věřitelů.

Všechny tyto spory už jsme v minulosti několikrát úspěšně vyřešili – pomůžeme s tím i vám.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*