Nacházite se zde:

Nemovitosti

Jediná chyba ve smlouvě
vás může stát miliony

Takže si ji raději nechte sepsat (nebo alespoň zkontrolovat) od nás.

Naše advokátka JUDr. Hana Plátěnková se nemovitostem věnuje už roky – posuzuje a opravuje kupní, darovací i zástavní smlouvy, má zkušenosti se zakládáním společenství vlastníků jednotek a sepisováním stanov, zná pravidla zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Provádíme také úschovy finančních prostředků a listin, ověřujeme podpisy a podáváme návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí.

Pomáháme majitelům bytů (sepíšeme nájemní či podnájemní smlouvu, výpověď z nájmu, vymůžeme nájemné) i nájemcům (zařídíme ukončení nájmu nebo sepíšeme žalobu o neplatnosti výpovědi z nájmu).

Hlavně vám ale dáme jistotu, že máte všechny dokumenty v naprostém pořádku.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*