Nacházite se zde:

Rodinné právo

Rozvod je vždy nepříjemný
S naší pomocí to nemusí být tak zlé

V oblasti rodinného práva nejčastěji řešíme rozvody, péči o dítě a problematiku výživného. Rozvod je vždy nepříjemnou událostí, ale zároveň bývá jediným řešením v momentě, kdy veškeré pokusy o nápravu již selhaly.

Pokud již jeden z partnerů podal návrh na rozvod, odstěhoval se, či třeba neplatí výživné na děti, oslovte nás a uděláme vše proto, abychom vám pomohli dostat se z této tíživé situace ven.

Většina případů má svá řešení, jen je třeba na ně přijít. Manželé mají právo na stejnou životní úroveň a děti mají právo na životní úroveň svých rodičů!

Jak je to s péčí o dítě?

Po rozvodu, případně rozchodu, pokud rodiče nejsou oddáni, rozhoduje soud o svěření nezletilého dítěte do péče matky, otce, do společné péče nebo do střídavé péče. Samozřejmě mohou nastat i okolnosti, kdy musí být dítě svěřeno do péče jiné dospělé osoby, než rodiče.

Druhý z rodičů, pokud nemá setkávání s dítětem zakázáno, se s ním smí vídat do té míry, která je v zájmu dítěte. Na návštěvách se rodiče dítěte mohou sami dohodnout, ale o svěření do péče a stanovení výživného musí rozhodnout soud. Soud však rozsudkem může schválit také dohodu rodičů.

Není to snadné, ale s námi to zvládnete

S rozvodem vám pomůžeme od začátku do konce, nebo jen pomůžeme sepsat návrh, asistovat při soudním jednání nebo sepsat dohodu o rozdělení společného jmění manželů.

Na všem se spolu domluvíme a probereme všechny plánované kroky. Vaše pokyny jsou pro nás vždy na prvním místě, pokud nejsou v rozporu se zákonem či advokátní etikou.

S čím vám ještě pomůžeme?

Máme rovněž zkušenosti s předmanželskými smlouvami, žalobami o vypořádání společného jmění, výživné rozvedeného manžela, výživné a náklady neprovdané matky a podobně. Do rodinného práva však patří i osvojení, popírání otcovství, změna jména, poručenství a opatrovnictví či problematika pěstounské péče.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*