Nacházite se zde:

Jak je to se společným majetkem manželů po rozvodu?

Jak je to se společným majetkem manželů po rozvodu?

Pokud jste se rozvedli, aniž byste uzavřeli dohodu o vypořádání vzájemných majetkových práv, společného bydlení a případné vyživovací povinnosti, musíte pro vypořádání podat žalobu.

Předmětem žaloby o vypořádání společného jmění manželů budou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, věci movité (například automobily, šperky či obrazy) a všechen další majetek, který byl až do rozvodu manželství (nabytí právní moci rozsudku) na účtech a také veškeré pohledávky a úvěry.

I mateřská dovolená se počítá

Patří sem i stavební spoření, životní a důchodové pojištění apod. Naopak sem nespadají věci získané jedním z manželů darem, restitucí, dědictvím, za majetek, který byl jejich výlučným majetkem (pokud to lze prokázat) a samozřejmě věci získané před uzavřením manželství

Soud bude při rozhodování zkoumat i to, který z manželů se převážně podílel na péči o domácnost a o nezletilé děti a bude zkoumat i příjmy manželů. Zejména u podnikatelů – OSVČ je v určitých případech možné zohlednit i předpokládaný budoucí zisk apod.

Harvánek a Plátěnková

Kategorie blogu

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*