Nacházite se zde:

Pracovní právo

Zaměstnanec ani šéf nemá
jediné právo vás poškozovat

A náš specialita na pracovní právo JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. na to přísným zrakem dohlédne.

Zkontroluje vaši pracovní smlouvu, pomůže se změnou nebo ukončením pracovního poměru, dohlédne na dodržování BOZP, proplácení cestovních náhrad či náhradu škody za pracovní úraz.

Dále s vámi zkonzultuje postupy, nároky a postihy v řízení před soudem či správními orgány jako jsou Úřad práce, ČOI, Živnostenský úřad a další.

Dokážeme vyřešit i vleklé spory s bývalými zaměstnanci, které se na první pohled jeví jako neřešitelné.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Bayerova 23
602 00 Brno
1. patro

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h

*
*
*