Nacházite se zde:

Cizinecké právo

Nenechte si sypat popel na hlavu
jenom proto, že nejste zdejší

Cizinci u nás mají stejná práva jako Češi. A my se postaráme, aby tomu tak skutečně bylo.

Zastoupíme vás ve správním řízení o pobytu na území České republiky, v řízení o udělení občanství, žádosti o azyl nebo před okresním a Nejvyšším správním soudem.

Konečně se vám dostane stejných práv jako komukoliv jinému.

Harvánek a Plátěnková - Advokátní kancelář

Cejl 81
602 00 Brno
5. patro /výtah

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
+420 777 862 080, ak@harvanek.cz

JUDr. Hana Plátěnková
+420 777 272 165, ak@platenkova.cz

Potřebujete právní pomoc?
Napište – odpovíme do 24 h